Welkom bij

Nona Senang

1:1 Begeleiding en Retreats
voor professionals die staan voor menselijke hulpverlening.

Voor psychologen, (ortho)pedagogen, therapeuten, begeleiders, coaches en andere space-holders, die vanuit de verbinding van mens-tot-mens willen werken. Die de therapeutische relatie als basis en ankerpunt willen inzetten door integrerend te werken met het hele lichaam & vanuit jouw eigen mens-zijn.
Zodat protocollen en methodieken niet leidend hoeven zijn, maar ondersteunend aan jouw werkwijze.

Voor hulpverleners die bereid zijn hierin voor te gaan op hun cliënten, omdat zij weten dat zijzelf ten slotte hun eigen instrument zijn. Die zoeken naar verdieping die niet alleen hun professionele kennis en kunde voedt, maar de gehele menselijke ervaring integreren.


Voor krachtige dragers, die behoefte hebben aan een ruimte waarin zij de stabiele tegenkracht voelen - waar ze bewust of onbewust al zo lang naar op zoek zijn - zodat zij ook eens mogen gaan leunen. 


Voor hen die op hun eigen tempo willen loslaten en ruimte willen geven aan hun kwetsbaarheden. Die willen ervaren hoe verrijkend en helend het is om te ontvangen en deze verdieping ook mee willen nemen in hun eigen werk met cliënten.

Lieve jij,

Voelen

Zo diep

Dat je bang bent dat,

wanneer je dat toelaat

Je uiteenvalt

In duizenden stukjes

 

Dat het teveel is

Om te dragen

Daarom ga je maar

Verdragen

 

Maar in die diepte

Een stil maar aanwezig verlangen

Om jezelf opnieuw te ontmoeten

Wil je wel, maar

Weet je niet hoe

 

Mag ik je dan

Op jouw tempo

Begeleiden, terug naar

Jezelf?

 

Je bent zo welkom

Om te leren, ervaren

Beléven

Dat jouw lichaam

Je draagt

En jij

Jouw lichaam

 

Vanuit hervonden verwondering

Over dat

Wat ook kan zijn

Veilig kan en mag

Voelen

 

Duizenden stukjes

Vallen zo niet uiteen

Maar juist

samen

Ont(-)wikkelen doe je samen, je omgeving als spiegel – in de reflectie een uitnodiging om te onderzoeken wie jij bent, wat in jou leeft. Ontwikkelen in het groeien als mens zijn, maar ook ont-wikkelen door het wegpellen van beschermlagen die over de jaren heen zijn opgebouwd. Ontdekken wat jouw behoeften zijn, wat hierachter schuilt. Wie jij bent, onder die zorgvuldig opgebouwde lagen. 

 

Als professional ben jij gewend om dit proces voor anderen te dragen, maar door wie laat jij je – dúrf jij je te – laten dragen als je eerlijk bent naar jezelf?

 

Wil jij – vanuit nieuwsgierigheid – op zoek gaan in en naar jezelf? In plaats van jouw zelfreflecties te laten kenmerken door zelfafwijzing en veroordeling over je gedrag, gedachtes en gevoelens. Ontdekken dat er ook andere manieren zijn om met onrust om te gaan, dan altijd alles maar te over-analyseren en nog meer zelf – in je eentje – op proberen te lossen.

 

Waar je tot nu die veilige exploratie ruimte hebt gemist, ben je bij mij welkom om dit op jouw tempo te doen. Misschien wel voor het eerst te leren hoe je dit liefdevol kan doen. Terwijl je hierin stevig gedragen wordt.

 

Vanuit een transparante en afgestemde verbinding, ondersteun ik je in dit proces door het bieden van een eerlijke weerspiegeling. Zodat jij in die heldere reflectie, jezelf kan en mag onderzoeken. Ook leer ik je op welke manier jouw lichaam en specifiek je zenuwstelsel, jou deze onbeslagen weerspiegeling kunnen bieden. Zodat jij uiteindelijk jouw eigen spiegel kan zijn, waar je met compassie naar kan kijken.

 

Gedrag, emoties en verhalen die je (jezelf) vertelt, gebruiken we veelal als aanknopingspunt aan de oppervlakte om vanuit daar samen de diepere laag op te zoeken en te onderzoeken.

 

Als je vertraagt, wat ervaar je dan in je lichaam? Kan je bij deze sensatie blijven? Wat heb je nodig om dit (op jouw tempo) te kunnen dragen en te durven doorvoelen?

 

Vertragen en versnellen kunnen en mogen elkaar afwisselen, gedurende jouw ontwikkelproces. De ene keer zoeken we dan ook mentale en fysieke verstilling op, een ander moment word je juist geprikkeld om in (mentale) beweging te komen – afgestemd op jouw behoefte en tempo. Jij mag leren dat jouw lichaam hierin je raadgever is en je hoe naar deze kan luisteren om te af te stemmen op jouw behoeften.

 

Door deze nieuwe inzichten in jezelf, kan vanuit een vergroot bewustzijn stapsgewijs je gedachte- en gedragspatronen veranderen naar alternatieven die beter passen bij jouw meest volledige zelf. Zo vormt de verbinding tussen lichaam en verstand uiteindelijk jouw innerlijk kompas, waarop je kan en durft te vertrouwen tijdens je verdere leven én neem je dit ook mee in je werk. In contact met je cliënten.

Over Nona Senang

Nona Senang kan je vertalen of interpreteren als ‘meisje of vrouw die zich op haar plek voelt’. Gelukkig, fijn, content en in balans met wat is. 

 

De naam weerspiegelt voor mij de trots op mijn Molukse roots en de levenskracht die ik voel door mij te identificeren hiermee. Ondanks dat ik niet actief in de Molukse gemeenschap ben opgegroeid, stroomt dit bloed in en door mij heen. 

 

Lang onbewust onderdrukt, droeg ik ook de intergenerationele pijn mee van mijn familie die gepaard gaat met de geschiedenis van de Molukkers. Het hier bewust mee kunnen en mogen verbinden, heeft onbeschrijfbaar veel voor mij betekend. Mede hierdoor, ben ik de gelaagdheid en diepte van mijn emoties als enorme kracht gaan zien. Dit heeft mij geholpen om ‘op mijn plek’ en daarmee in mijn kracht te gaan staan.